CARI WEBLOG DALAM DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA

Klik sini untuk berkongsi mengenai laman weblog Direktori Pengakap Malaysia (DPM) di Facebook Anda!

Klik untuk menjadi Sahabat Direktori Pengakap Malaysia (DPM) di Facebook!

MAKLUMAT AKTIVITI

TERMA PENGGUNAAN

SUMBANGAN ANDA

Admin DPM tidak bertanggungjawab ke atas kandungan bahan-bahan yang dihantar oleh anda dan kemungkinan yang akan berlaku disebabkan kandungan tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas bahan-bahan yang dihantar dan disiarkan, dan kemungkinan yang akan berlaku disebabkan oleh bahan-bahan tersebut.

Admin DPM tidak mewakili, bertanggungjawab atau mengesahkan bahawa kandungan bahan-bahan atau pendapat-pendapat yang dihantar atau disiarkan oleh pengguna DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA ini adalah benar, tepat atau didapati dari sumber-sumber yang boleh dipercayai. Anda haruslah ingat bahawa, maklumat yang diperolehi disini boleh digunapakai atau dipercayai dibawah tanggungan sendiri.

PENAFIAN

Penggunaan dan layaran di DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA ini adalah di atas risiko anda sendiri. Admin DPM tidak mewakili atau menjamin bahawa kandungan DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA ini adalah tepat, tidak mempunyai sebarang kesalahan, benar, dari sumber yang boleh dipercayai atau penggunaan anda ke atas kandungan tersebut tidak melanggar syarat dan peraturan pihak lain.

PENAMATAN

Anda bersetuju bahawa Admin DPM mungkin menamatkan penggunaan anda di DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA ini jika mendapati anda melanggar atau tidak mematuhi syarat dan peraturan yang terdapat di sini, atau mencabuli hakcipta DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA atau mana-mana pihak lain, atau untuk apa-apa sebab, dengan memaklumkan atau tidak memaklumkan anda. Admin DPM juga mungkin dan berhak mengubahsuai atau menamatkan DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA ini, sama ada memaklumkan atau tidak memaklumkannya kepada pengguna. Admin DPM tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau pihak lain hasil dari pengubahsuaian atau penamatan DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA ini.

Terma Penggunaan ini adalah sebahagian dari TERMA & SYARAT PENGGUNAAN DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA yang boleh didapati sepenuhnya di SINI.

NOTA* : Dibahagian "Message", anda boleh masukkan info yang berkaitan aktiviti seperti berikut:

  1. Mengenai pihak penganjur
  2. Tujuan aktiviti
  3. Sasaran penyertaan (contoh : Unit Pengakap Remaja/Muda sahaja)
  4. Syarat penyertaan (contoh : Ahli PPM berdaftar dan sihat tubuh badan)
  5. Yuran penyertaan
  6. Kelengkapan lain yang perlu dibawa
  7. Senarai aktiviti
  8. Nama serta Nombor telefon yang perlu dihubungi

... dan sebagainya yang difikirkan boleh menarik perhatian ahli Pengakap lain untuk turut serta.

PENOLAKAN MAKLUMAT AKTIVITI

Maklumat untuk aktiviti yang bersifat tertutup (seperti hanya untuk ahli kumpulan / daerah / negeri / penjawat jawatan / pemegang manikayu) yang tidak bersifat penyertaan terbuka / umum akan dipertimbang sebelum dipaparkan.