CARI WEBLOG DALAM DIREKTORI PENGAKAP MALAYSIA

Klik sini untuk berkongsi mengenai laman weblog Direktori Pengakap Malaysia (DPM) di Facebook Anda!

Klik untuk menjadi Sahabat Direktori Pengakap Malaysia (DPM) di Facebook!

KAPSUL MASA

31/12/2008
49 ujian telah dijalankan disepanjang minggu ujian untuk memastikan kelancaran pengguna melayari DPM.

01/01/2009
Perasmian DPM. 115 Laman web disenaraikan dalam DPM setakat ini.

01/02/2009
162 laman web telah disenaraikan dalam DPM. Halaman SEMBANG PENGAKAP diperkenalkan untuk memudahkan interaksi sesama warga PPM. Bilik Semangat Padi & Bilik Semangat Rimba diwujudkan untuk pengunjung berinteraksi.

01/03/2009
179 laman web telah disenaraikan dalam DPM.

01/04/2009
190 laman web telah disenaraikan dalam DPM.

01/05/2009
Selamat Hari Pekerja. 196 laman web telah disenaraikan dalam DPM. Versi 2.0 mula digunapakai.

01/06/2009
221 laman web telah berjaya disenaraikan.

01/07/2009
226 laman web telah disenaraikan di dalam DPM.

01/08/2009
229 laman web telah disenaraikan di dalam DPM.

01/09/2009
244 laman web telah disenaraikan di dalam DPM.

17/10/2009
Logo DPM diperkenal dengan slogan "LAMBANG PERSAHABATAN PENGAKAP MALAYSIA @ INTERNET!".

01/10/2009
246 laman web telah disenaraikan di dalam DPM.

01/11/2009
247 laman web telah disenaraikan di dalam DPM.

01/12/2009
249 laman web telah disenaraikan di dalam DPM.

01/01/2010
255 laman web telah disenaraikan di dalam DPM.

01/07/2010
262 laman web telah disenaraikan di dalam DPM.

01/08/2010
Panduan Membina Laman Weblog Pengakap diperkenal.

01/02/2011
Direktori Pengakap Malaysia berwajah baru (Versi 2.0) setelah wajah lama digunapakai sejak penubuhannya.